"Vi skaper avtrykk"

DARK GRUPPEN

DARK Arkitekter

Dark er et Oslo-basert arkitektkontor med tung kompetanse innen arkitektur og planlegging. Som kontor har vi bredde til å løse alle oppgaver innen alle skalaer og programmer, samtidig som vår stab på nærmere 50 ansatte representerer en spisskompetanse innen fagets ulike retninger og spesialfelt. Resultatet er en sammensatt og allsidig portefølje med alt fra mindre rehabiliteringsprosjekter til store områdeplaner innen både det private og det offentlige. Vi jobber for å skape meningsfylte prosjekter som bidrar til økt kvalitet i hele verdikjeden

dark.no

LARK

Planlegging, urbanisme, uteområder, overvannshåndtering, for alt fra parker, skoleområder, kontorbygg, hoteller, takterrasser og private hager.

lark.no

zinc

 Interiørarkitekter og industri/møbeldesignere innen alle sektorer med spesialkompetanse på arbeidsplassutvikling og optimalisering av kontorarealer og arbeidsplasser.

zinc.no