Dark prosjekt AS

Dark prosjekt AS er et prosjektselskap 100% eiet av DARK AS. Dark Gruppen består av Dark Arkitekter, Lark landskapsarkitekter, Zinc interiør og Dark Prosjekt.