Om Dark Gruppen

DARK-gruppen er et Oslo-basert arkitektkonsern med arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, urbanister, planleggere og industri- og møbeldesignere.
Gruppen består av DARK AS, Dark arkitekter AS, ZINC AS, LARK landskap AS og Dark prosjekt AS.
Det første selskapet i gruppen, Dark arkitekter AS, ble stiftet i 1988.

I dag er vi ca 75 dedikerte medarbeidere som utfyller hverandre og til sammen dekker hele fagfeltet vårt.

Vi lar det spesifikke prosjektet definere kompetansebehovet, og vi setter sammen team med medarbeidere på tvers av fagfelt og datterselskap for å løse utfordringene på en best mulig måte, og skape best mulig løsninger.
Vi leverer tjenester til både privat og offentlig sektor innen nye bygg og omfattende rehabiliteringsprosjekter.
Vi leverer plan og regulering, utvikling av byrom, kontorbygg, skoler, boligkomplekser, hoteller, restauranter, kulturbygg og private villaer.

Dark strategi
Gruppens felles strategi er «Vi skaper avtrykk»
Våre kreative og skapende medarbeidere ønsker gjennom sitt daglige virke å bidra i prosjekter som er varige, bærekraftige, og bidrar positivt i menneskers liv og tilværelse.
Sammen med våre oppdragsgivere ønsker vi å skape avtrykk.

Dark verdier
Vi har definert tre verdier:

  • RAUS – vi investerer i medarbeidere, vi deler, inkluderer og samarbeider
  • LYDHØR – vi hører nøye etter, vi er åpne og tar gjerne innspill
  • FREMPÅ – vi er lønnsomme, vi utfordrer og er innovative, vi er fremst på teknologi

Dark kultur
Vi ønsker en tillitsbasert kultur der våre medarbeidere trenger færrest mulig regler.
Våre medarbeidere skal forvente følgende av våre ledere og partnere:

  • vi skal skape rom og mulighet for at vi kan skape avtrykk
  • vi skal sørge for planer og organisering
  • vi skal skaffe oppdrag og sørge for at vi kan vinne konkurranser
  • vi skal sørge for stabilitet, trygghet, forutsigbarhet og økonomi
  • vi setter standarden for etikk og integritet
  • våre medarbeidere er selskapets verdi og skal behandles deretter

 

 

Dark arkitekter
Lark
zinc